- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Conferentie Goede voorbeelden 2021

Op de Goede voorbeelden conferentie 2021 worden voorbeeldenprojecten gepresenteerd die de afgelopen periode door de Achterstandsfondsen zijn ontwikkeld en gefinancierd. Het thema dit jaar is samenwerking van de huisartsenzorg met het sociaal domein. De conferentie is online en bestaat uit vier deel sessies. De sessies vond plaats op 24 juni en 5 juli. Lees hieronder de planning en het programma van de overige sessies.

Programma 25 november 2021 en 18 januari 2022

De onderstaande goede voorbeelden worden op dit moment ingepland op de twee data na de zomer. Op het programma staan:

  • Sociaal Plein; welzijn en hulpverlening in huisartsenpraktijk Damzicht
  • Sleutelpersonen in de huisartspraktijk
  • Terecht Limburg; huisartsen ondersteunen kwetsbare groepen zoals illegalen, daklozen, ex-gedetineerden
  • Victor; case-manager voor complexe patiënten
  • Mentale gezondheid bij migranten
  • Sociaal vitaal voor zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen
  • Valpreventie
  • Psychosociaal risicomanagement door POH-GGZ ‘Welzijn’
  • Natuurlijk stress; interventie voor mensen met een lage SES