- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Beperkte gezondheidsvaardigheden

De Achterstandsfondsen hebben hun samenwerking versterkt op twee speerpunten die sterk spelen in achterstandswijken. Dit zijn de samenwerking van de huisartsenzorg en het sociaal domein en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

De regionale fondsen ondersteunen activiteiten en geven in de regio aandacht en hun eigen invulling hieraan. Zij informeren de andere fondsen over het verloop, de resultaten en waar de huisartsenzorg tegen aanloopt.

Het doel is om met behulp van deze ervaringen te komen tot structurele oplossingen voor de problematiek van de huisartsenzorg waarbij sprake is van complexe patiënten (stapeling), hoge zorgvraag en hoge werklast.

De zorg voor patiënten is nu zo ingericht dat alle patiënten dezelfde zorg ontvangen. Deze sluit niet aan bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

De Achterstandsfondsen willen strategieën ontwikkelen, implementeren en evalueren voor het ondersteunen van zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkassistenten) in het begeleiden van chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden in hun zelfmanagement.