- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Derde editie Zorg om zorg in Nederland op 4 februari 2019

Meer tijd voor de patiënt? Huisartsenpraktijken in kwetsbare wijken gaan anders werken en organiseren.  

In samenwerking met het programma Alles is Gezondheid… organiseren de Achterstandsfondsen de derde editie van Zorg om zorg in Nederland; een jaar verder.


Programma

Sinds de eerste en tweede Zorg om Zorg-bijeenkomsten in 2017, is er meer aandacht en ook veel gebeurd voor achterstandsproblematiek. De aangepaste financiering van de huisartsenzorg vanaf 2018 brengt verlichting. Maar met tijd en geld is het niet opgelost. Echte oplossingen vragen van alle professionals in de wijk een andere manier van zorg verlenen; van anders kijken, leren en werken. Een aanpak die niet alleen gaat om het maken van afspraken met elkaar, maar vooral gaat over het echt gaan doen. Deze veranderingen realiseren vraagt een lange adem. En ook zijn er andere aandachtspunten van huisartsenpraktijken in de zorg voor kwetsbare patiënten, noem ze uitdagingen.

 
14.00 - 14.30 Inloop
 
14.30 - 14.35 Opening
Dagvoorzitter Ted van Essen
 
14.35 – 14.55 Stand van zaken: een terugblik en vooruitblik
Fred Schaaf (Zilveren Kruis) en Richard Starmans (Achterstandsfondsen)
 
Wat is er sinds 12 oktober 2017 gebeurd?

•Achterstandsfinanciering; wat is veranderd en hoe werkt die nu uit? Hoe zit de relatie met de invoering met O&I in 2019?
•Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen steunen de uitbreiding van de werkwijze van Krachtige basiszorg naar Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Waarom en hoe verloopt dat?

Wat is er nodig voor een duurzame verankering (en bekostiging) wanneer dit implementatietraject na twee jaar levert wat wordt verwacht?

14.55 – 15.15 Uitdagingen
Onverzekerden; extra zorg in kwetsbare wijken en praktijken?
Duveken Voors, Huisarts, Gezondheidscentrum Slotermeer
 
15.15 – 15.45 Pauze
 
15.45 - 16.15 Aan de slag
Hoe aan de slag met de werkwijze van Krachtige basiszorg in de grote steden?
Wouter van Weers, Huisarts, Gezondheidscentrum Banne Buiksloot
 
In de grote steden gaan huisartsenpraktijken in samenwerkingsverband aan de slag met de werkwijze van Krachtige basiszorg en samenwerken met het sociaal domein in de strijd tegen gezondheidsverschillen en de hoge werklast. De praktijken worden gesteund door hun regionale achterstandsfonds en zorgverzekeraar. Hun tweejarig plan wordt toegelicht en we bespreken met u welke acties van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars nodig zijn om over twee jaar door te kunnen.
 
16.15 - 17.00 Discussie
Reacties uit de zaal en dialoog met stakeholders.
 
17.00 - 17.30 Borrel 
  

Deelname

Maandag 4 februari 2018, 14.00 – 17.30u.
Locatie: De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, 1082 MD Amsterdam.

Deelname is gratis, maar i.v.m. de organisatie en planning is aanmelden vereist.
 
Klik hier om u aan te melden
 

 

 

Tweede editie van Zorg om zorg in Nederland

Op 12 oktober 2017 was de tweede editie van Zorg om zorg in Nederland. Met huisartsen, koepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars peilden we de stand van zaken en bekeken we welke acties nodig zijn om gelijke zorg voor alle burgers te realiseren en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Klik hier voor het nieuwsbericht, het verslag en de presentaties: Toekomst van de huisartsenzorg in achterstandswijken; een tussenstand door Berthon Rikken, gevolgen van de nieuwe financiering huisartsenzorg 2018 door Linda Timmer en Meer tijd en Anders werken door Jacqueline van Riet. 

 

‘Meer tijd is effectief’

SP Tweede Kamerlid Nine Kooiman en beleidsmedewerker Nina de Ridder brachten donderdag 27 juli jl een bezoek aan Gezondheidscentrum Oosthoek. Het centrum bevindt zich al jaren in een achterstandswijk in Amsterdam Oost. Lees hier het verslag van het werkbezoek.

 

Tweede kamerleden en medewerkers van VWS op praktijkbezoek
Tijdens het zomerreces en in de maand september gaan kamerleden en medewerkers van VWS op werkbezoek bij huisartsenpraktijken in achterstandswijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ze draaien mee met de praktijk en gaan in gesprek met huisartsen, praktijkmedewerkers en mensen van het wijkteam over thema's als zorgmijden, onverzekerde verwarde mensen, zorg aan illegalen, samenwerking in de wijk en wat er nodig is voor de huisartsenzorg in achterstandswijken.

 

Achterstandsproblematiek regionaal onder aandacht.
Het Utrechts Achterstandsfonds (UFA) en de diverse GEZ in achterstandswijken doen met het manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg een oproep aan alle lokale partijen om mee te denken over betere organisatie en financiering van zorg in achterstandswijken.
Iedereen kan dit manifest tekenen: Manifest Alle burgers hebben recht op gelijke zorg.

Verschillende steden volgen het Utrechtse voorbeeld en brengen regionaal achterstandsproblematiek breder onder de aandacht.

 

Huisartsen in achterstandswijken hebben een andere en zwaardere populatie.
Half maart kwamen medewerkers van VWS, de Achterstandsfondsen en een vertegenwoordiger van een aantal gezondheidscentra in de vier grote steden bijeen om elkaar te informeren, en het bespreken van de lopende ontwikkelingen. Lees hier het verslag.

 

LHV steunt de Achterstandsfondsen.
Op 28 februari sprak een delegatie van huisartsen in achterstandswijken en de Achterstandsfondsen met voorzitter Ella Kalsbeek en bestuurslid Paulus Lips van de LHV.

Lees hier het verslag

 

Boodschap van de Achterstandsfondsen
Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst 'Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’ hebben de Achterstandsfondsen de volgende boodschap geformuleerd. Lees hier verder.  

 

Bijeenkomst Zorg om zorg in Nederland, donderdag 2 februari 2017

Op donderdag 2 februari kwamen huisartsen uit achterstandswijken, huisartsenkoepels, overheid en zorgverzekeraars samen in de Rotterdamse Arminius kerk voor de bijeenkomst ‘Zorg om Zorg in Nederland. Gezondheidsverschillen nemen toe. Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg in probleemwijken eruit?’

Aanleiding voor de bijeenkomst is de overbelaste huisartsenzorg in wijken met een hoog percentage inwoners met slechte gezondheid en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De toekomstplannen van huisartsenkoepels, overheid, gemeenten en zorgverzekeraars voorzien niet structureel in een adequate oplossing voor deze problematiek. Dit bevestigden aanwezige vertegenwoordigers van VNG, VWS, NZa, LHV en ZN. Alle betrokkenen moeten aan de slag. In november komen alle partijen weer samen. Dan moet duidelijk worden welke inspanningen partijen hebben gedaan met welk resultaat. Volg de ontwikkelingen op deze pagina.

  • Overleg over het vervolg van de O&I ontwikkelingen met de Achterstandsfondsen.
  • Inspanningen van de NZa om meer maatwerk en ruimte te creëren voor de achterstandsproblematiek.
  • De LHV zal meer aandacht geven aan achterstandswijken en gaat in gesprek met deze huisartsen.
  • Overleg met Tweede Kamerleden.
  • VWS medewerkers gaan op praktijkbezoek in om meer gevoel te krijgen waar het om gaat en om samen verder te werken. Achterstandsfondsen nemen het initiatief om dit te organiseren.
  • Overleg met de 4G geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ).
  • Overleg samenwerking ZonMW en de Achterstandsfondsen.

 

Verslag (uitgebreid)

Verslag (korte samenvatting)

Drie casus uit de huisartsenpraktijk (handout)

Presentatie Corinne Collette (Drie casus)

Presentatie Robert Verheij (Differentiatie inschrijftarief, zorgzwaarte)

Presentatie Edwin Velzel (O&I onderzoek)

 

Contact
 
Parlevinker 7
1034 PX Amsterdam
Leontien Sierts
Landelijk projectadviseur
06 43667509
info (at) achterstandsfondsen.nl