- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Aanleiding
Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. Om te voorkomen dat de beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandswijken in gevaar zou komen, zijn in 1997 op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de Achterstandsfondsen opgericht.

 

Doelstelling:

Het door de LHV en ZN ontwikkelde beleid is samen te vatten in de volgende doelstellingen:

 • Behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden
 • Opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen

 

Achterstandsfinanciering:

De financiering bestaat uit twee componenten:

  Een vergoeding voor huisartsen in achterstandswijken in de vorm van een toeslag op het inschrijftarief voor iedere verzekerde die woonachtig is in een erkend achterstandsgebied van gemiddeld € 6,80 per verzekerde per jaar.
  Het andere deel gaat naar regionale fondsen. Per jaar wordt een bedrag van € 5,92 per verzekerde gestort in de regio’s. De financiering heeft een afkappunt bij 885.000 achterstandspatiënten. De middelen uit de fondsen zijn bedoeld voor de ondersteuning van huisartsen met patiënten uit de geïdentificeerde gebieden. Deze gebieden worden elke vier jaar door het NIVEL vastgesteld op basis de volgende criteria:
 • percentage inwoners met laag inkomen;
 • percentage niet actieven/niet-studenten;
 • percentage niet-westerse allochtonen;
 • omgevingsadressendichtheid (voor het bepalen van de stedelijkheidsgraad).

 

Beheer:

Huisartsen en de (regionale) ziektekostenverzekeraar(s) beheren paritair het fonds. Zij beslissen samen over bestedingen. Voor de toekenning van middelen en de evaluatie van de besteding zijn in 1996 acht criteria overeengekomen:

 1. Leidt de activiteit tot vermindering van de werklast van de huisarts door extra assistentie in de praktijk?
 2. Leidt de activiteit tot vermindering van de werklast van de huisarts door praktijkverkleining (voor zover er sprake is van praktijken met een Norm- of BovenNorm-Omvang)?
 3. Leidt de activiteit tot vermindering van de werkbelasting tijdens de dienst?
 4. Wordt de toegankelijkheid en beschikbaarheid van HA-zorg bevorderd?
 5. Wordt de positie van de huisarts als poortwachter verbeterd?
 6. Wordt het gepast gebruik van HA-zorg gestimuleerd (b.v. voorlichting om oneigenlijke hulpvraag terugdringen)?
 7. Wordt er specifiek (medisch) beleid voor doelgroepen gemaakt (voorlichting, speciale spreekuren, samenwerking, e.d.)?
 8. Wordt de samenwerking met andere disciplines (specialisten, ziekenhuizen, RIAGG, AMW, fysiotherapie, etc.) bevorderd, gegeven de complexe context van een grote stad?

 De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. Zij financieren projecten op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken worden ervaren.

 

 

Referenties:

Devillé, W.; Habraken, J.M.; de Bakker, D.H. (2003) Huisartsenzorg in achterstandsgebieden. Evaluatie van 5 jaar beleid: 1997-2002. NIVEL, Utrecht.

Wiegers, T.A.; Devillé, W. (2008) Herijking stedelijke achterstandsgebieden 2008. NIVEL, Utrecht.

Luijten, M.C.G.; Tjadens, F.L.J. (1995) Huisartsen in achterstandswijken: de werklast in achterstandswijken in drie grote steden onderzocht. Research voor Beleid, Leiden.

Contact
 
Parlevinker 7
1034 PX Amsterdam
Leontien Sierts
Landelijk projectadviseur
06 43667509
info (at) achterstandsfondsen.nl