- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

De komende jaren zal de huisartsenzorg te maken blijven hebben met de verdere ontwikkeling en transities bij gemeenten in het sociaal domein en de koppeling met de eerstelijns zorg.

In 2015 formuleerden de fondsen het visiedocument Achterstandsfondsen - Grootstedelijke aanpak van de zorg en ondersteuning van patiënten met complexe problematiek.

In het visiedocument beschrijven de vier grootstedelijke Achterstandsfondsen dat een sterke koppeling tussen het medisch en sociaal domein noodzakelijk is waarbij de zorg van patiënten in achterstandswijken een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat een andere aanpak noodzakelijk is.
Deze visie wordt breed gedeeld door de Achterstandsfondsen. Uitgangspunt is dat de gezondheid van patiënten in achterstandswijken in sterke mate wordt beïnvloed door sociaal-maatschappelijke problematiek. De samenwerking rond deze problematiek staat op veel plekken nog in een beginfase.

Ook de rol van de huisartsenzorg in deze integrale samenwerking is verre van concreet en tegelijkertijd is het voor huisartsen vaak te belastend om vorm te geven aan deze samenwerking.

 

  • Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met voorbeeldprojecten
Contact
 
Parlevinker 7
1034 PX Amsterdam
Leontien Sierts
Landelijk projectadviseur
06 43667509
info (at) achterstandsfondsen.nl