- DE ACHTERSTANDSFONDSEN -

Ondersteuning van de huisartsenzorg in achterstandswijken

Regio's

In Nederland zijn 17 regionale Achterstandsfondsen. Gezamenlijk vormen zij een netwerk waarin zij de samenhang waarborgen, samenwerken en kennis delen. Kijk voor ondersteuningsmogelijkheden en voorwaarden bij het regionale achterstandsfonds van je gemeente. Onder welk fonds valt mijn gemeente? Kijk hier voor het overzicht.

Landelijke activiteiten
De landelijke stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de projectleiders van de vier grootste Achterstandsfondsen, een adviserend huisarts en een landelijk projectadviseur die kleinere Achterstandsfondsen vertegenwoordigt. De landelijk projectadviseur zorgt voor de beleidsmatige en secretariële ondersteuning. Op landelijk niveau vragen de Achterstandsfondsen aandacht voor achterstandsproblematiek in de huisartsenzorg en actuele kwesties. 

Contactgegevens per regionaal Achterstandsfonds

Achterstands Ondersteuningsfonds (AOF) Amsterdam/Almere
Hiske Stokvis (adviseur ELAA)
T 06 - 420 64 321
E h.stokvis@elaa.nl

Arnhems Fonds Achterstandswijken (AFA)
Annelies Diependaal van Zeeland (adviseur Proscoop)
T 055 - 505 86 10
E info@afa-arnhem.nl

Fonds Achterstandswijken Delft, Schieland, Westland
Sandra van Det (Adviseur ZEL)
T 0174 – 615 063
E faw@zel.nl

Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden (FHA)
Regina Kruse (Algemeen directeur)
T 070 - 302 98 22
E rkruse@stichtingfha.nl

Fonds Gelre-IJssel 
Jorg Arends (beleidsmedewerker)
T 055-53 37 084
E j.arends@lhv.nl

Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF) Groningen
Gerard Tros (adviseur personeel en nascholing)
T 050-3666448
E g.tros@elann.nl

Fries Fonds Achterstandswijken (FFA)
Erwin Brameijer (regioadviseur ROS Friesland)
M 06 21862169
E e.brameijer@rosfriesland.nl

Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland & Haarlemmermeer
Jacqueline Wallaart (Projectleider)
T 06 543 68 649
M info@achterstandsfondshmah.nl

Achterstandsfonds Limburg
Marije Brull (beleidsmedewerker)
T 085-0480036 / T regiokantoor 085-0480140 
E M.Brull@lhv.nl

Stichting Utrechts Fonds Achterstandswijken (UFA)
Yvonne Lindemans (ambtelijk secretaris UFA)
T 030 - 2644520
E ufa@utrechtsfondsachterstandswijken.nl

Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN)
Jeanet Bouw (Adviseur)
T 06 26 124 886
E san@edificare.nl

Achterstandsfonds Huisartsen Noord-Holland
Marjolein Backer / Maaike de Wit (projectleiders ZONH)
T 06 – 86 89 91 90 (Marjolein) / 06 48 55 05 46 (Maaike)
E achterstandsfonds@zonh.nl

Fonds Achterstandswijken (FAW) Rotterdam
Elly van Gelder (manager)
T 010 - 220 76 32
E evangelder@fawrotterdam.nl

Achterstandswijken Ontwikkelings Fonds (AOF) Twente
Mariëtte Vrielink (bestuurssecretaresse Huisartsenkring Twente)
T 074 - 256 83 31
E m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl

Achterstandsfonds Zuidoost Brabant
Huisartsenkring Zuidoost Brabant
Marja van Doremalen (bestuurssecretaris)
T 085-0480009
E m.vandoremalen@lhv.nl

Stichting Fonds Achterstandsgebieden Zuidwest Nederland
Renske Kramer (beleidsmedewerker)
T 085 - 048 01 50
E R.Kramer@lhv.nl

Achterstandsfonds Zwolle/Flevo/Vechtdal/Drenthe
Nirky Postema (beleidsmedewerker)
T 085 - 048 0101
E N.Postema@lhv.nl
noord-nederland@lhv.nl (secretariaat)
Neneh Blömer (beleidsmedewerker)
E N.Blomer@lhv.nl